In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán 1*2*3, KQXS 123

2   0 3   0 9 3
2   9 9   1 1 0
2   1 6   9 0 9
5   7 7   0 2 4
6   4 6   3 2 4
7   6 6   0 5 7
5   8 1   4 4 4
0   4 0   2 7 4
8   1 9   6 7 5
0   7 3   7 1 2
5   6 5   3 1 1
3   4 2   9 2 0
8   6 9   9 4 4
0   2 9   3 0 5
7   2 5   0 7 6

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

19 19 ngày
11 12 ngày
85 12 ngày
00 8 ngày
78 8 ngày
21 7 ngày
44 7 ngày
86 7 ngày
06 6 ngày
30 6 ngày
32 6 ngày
74 6 ngày

Miền Bắc

19 19 ngày
40 18 ngày
81 14 ngày
41 13 ngày
83 12 ngày
97 10 ngày
22 9 ngày
30 9 ngày
50 9 ngày
61 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

76 21 ngày
61 10 ngày
81 10 ngày
18 9 ngày
69 9 ngày
07 8 ngày
20 8 ngày
01 7 ngày
32 7 ngày
42 7 ngày
64 7 ngày