In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán 1*2*3, KQXS 123

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

51 19 ngày
40 14 ngày
27 12 ngày
74 9 ngày
90 8 ngày
04 7 ngày
06 7 ngày
88 7 ngày
02 6 ngày
49 6 ngày
50 6 ngày

Miền Bắc

84 13 ngày
56 12 ngày
15 11 ngày
55 11 ngày
46 10 ngày
57 9 ngày
27 8 ngày
59 8 ngày
60 8 ngày
83 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

81 14 ngày
28 12 ngày
16 10 ngày
30 10 ngày
40 10 ngày
21 9 ngày
98 9 ngày
34 8 ngày
35 8 ngày
80 8 ngày