In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán Max3D PRO, KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00402 Thứ bảy, Ngày: 13/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
105 460 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
358 325 624 888
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
977 340 489 725 564 824
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
775 719 811 861 293 899 418 419
20
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
58
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
511
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,124
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00401 Thứ năm, Ngày: 11/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
749 303 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
563 345 453 977
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
539 204 881 200 785 505
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
298 891 563 792 624 928 175 327
17
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
66
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
848
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,376
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00400 Thứ ba, Ngày: 09/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
710 627 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
243 168 991 275
5
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
323 275 564 576 526 931
4
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
398 428 838 817 504 861 722 472
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
79
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
586
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,551
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00399 Thứ bảy, Ngày: 06/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
205 180 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
432 780 281 390
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
259 572 661 694 018 318
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
238 831 873 457 229 473 903 771
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
30
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
538
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,313
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

45 10 ngày
79 10 ngày
58 8 ngày
86 8 ngày
21 7 ngày
52 7 ngày
75 7 ngày
39 6 ngày
68 6 ngày
72 6 ngày
89 6 ngày

Miền Bắc

82 17 ngày
14 12 ngày
29 12 ngày
54 12 ngày
77 12 ngày
31 10 ngày
76 10 ngày
06 9 ngày
11 9 ngày
19 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

88 14 ngày
92 10 ngày
48 9 ngày
24 8 ngày
56 8 ngày
70 7 ngày
98 7 ngày
04 6 ngày
07 6 ngày
21 6 ngày
37 6 ngày
42 6 ngày
53 6 ngày
71 6 ngày