In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán 6X36, KQXS 6X36

05 14 17 26 27 36
03 07 16 23 29 30
01 06 13 18 27 35
02 06 08 10 18 21
03 04 20 26 34 36
03 12 16 20 29 34
06 16 20 23 25 28
02 13 27 32 34 35
01 04 09 22 29 33
04 15 17 19 27 28
07 12 13 14 23 33
02 16 21 22 32 36
02 05 11 21 29 31
05 12 18 25 28 32
03 05 07 09 21 29

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

33 12 ngày
57 12 ngày
97 10 ngày
53 9 ngày
59 9 ngày
81 9 ngày
40 8 ngày
54 8 ngày
60 7 ngày

Miền Bắc

35 13 ngày
94 11 ngày
25 10 ngày
34 10 ngày
49 10 ngày
93 10 ngày
85 9 ngày
22 8 ngày
95 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

08 11 ngày
41 11 ngày
56 11 ngày
10 10 ngày
71 10 ngày
77 10 ngày
62 9 ngày
26 8 ngày
76 8 ngày