In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán 6X36, KQXS 6X36

06 08 13 24 29 34
01 05 12 18 21 24
09 13 15 20 30 31
05 06 16 18 27 33
04 05 14 21 29 35
01 04 06 11 18 19
02 04 07 15 27 35
04 09 14 17 23 29
01 06 15 22 27 29
06 09 15 17 19 36
02 06 17 19 29 33
03 07 14 24 25 29
03 06 18 22 29 35
06 07 09 10 21 25
05 14 16 19 21 22

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

19 19 ngày
11 12 ngày
85 12 ngày
00 8 ngày
78 8 ngày
21 7 ngày
44 7 ngày
86 7 ngày
06 6 ngày
30 6 ngày
32 6 ngày
74 6 ngày

Miền Bắc

19 19 ngày
40 18 ngày
81 14 ngày
41 13 ngày
83 12 ngày
97 10 ngày
22 9 ngày
30 9 ngày
50 9 ngày
61 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

81 11 ngày
18 10 ngày
07 9 ngày
20 9 ngày
01 8 ngày
32 8 ngày
42 8 ngày
22 6 ngày
53 6 ngày
67 6 ngày
86 6 ngày