Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán 6X36, KQXS 6X36

08 10 16 25 34 35
02 06 24 29 34 36
13 14 20 23 24 34
12 23 28 30 33 34
11 19 20 21 24 34
01 03 13 24 28 34
02 07 13 27 29 32
05 26 27 28 33 36
11 19 27 28 34 36
06 07 13 24 29 32
02 05 06 19 22 34
01 11 19 21 24 28
08 15 21 24 25 33
02 03 04 06 13 26
11 13 18 23 25 35

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

40 19 ngày
46 15 ngày
76 13 ngày
14 9 ngày
25 9 ngày
96 9 ngày
36 8 ngày
12 7 ngày
34 7 ngày
75 7 ngày

Miền Bắc

30 15 ngày
34 13 ngày
91 11 ngày
38 10 ngày
64 10 ngày
85 9 ngày
90 9 ngày
08 8 ngày
46 8 ngày
61 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 16 ngày
21 10 ngày
24 10 ngày
10 9 ngày
12 8 ngày
64 8 ngày
06 6 ngày
27 6 ngày
49 6 ngày