In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán 6X36, KQXS 6X36

03 14 17 23 32 35
06 10 17 18 22 31
10 11 13 15 25 26
07 16 21 25 26 31
02 06 10 16 23 25
02 04 05 12 14 21
02 06 15 19 34 36
03 18 22 28 32 33
02 03 16 20 22 26
10 14 16 17 23 25
03 08 10 17 22 30
02 16 21 29 30 36
03 05 06 23 29 30
05 06 08 23 34 35
03 07 12 16 20 31

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

45 10 ngày
79 10 ngày
58 8 ngày
86 8 ngày
21 7 ngày
52 7 ngày
75 7 ngày
39 6 ngày
68 6 ngày
72 6 ngày
89 6 ngày

Miền Bắc

82 17 ngày
14 12 ngày
29 12 ngày
54 12 ngày
77 12 ngày
31 10 ngày
76 10 ngày
06 9 ngày
11 9 ngày
19 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

88 14 ngày
92 10 ngày
48 9 ngày
24 8 ngày
56 8 ngày
70 7 ngày
98 7 ngày
04 6 ngày
07 6 ngày
21 6 ngày
37 6 ngày
42 6 ngày
53 6 ngày
71 6 ngày