In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán Bingo18, KQXS BINGO18

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

45 11 ngày
58 9 ngày
86 9 ngày
21 8 ngày
52 8 ngày
75 8 ngày
39 7 ngày
72 7 ngày
24 6 ngày

Miền Bắc

82 17 ngày
14 12 ngày
29 12 ngày
54 12 ngày
77 12 ngày
31 10 ngày
76 10 ngày
06 9 ngày
11 9 ngày
19 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

24 9 ngày
56 9 ngày
70 8 ngày
98 8 ngày
37 7 ngày
42 7 ngày
53 7 ngày
71 7 ngày
26 6 ngày
47 6 ngày
73 6 ngày