In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán Bingo18, KQXS BINGO18

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

94 9 ngày
58 8 ngày
90 8 ngày
19 6 ngày
54 6 ngày
72 6 ngày
91 6 ngày
16 5 ngày
31 5 ngày
32 5 ngày
52 5 ngày
56 5 ngày
66 5 ngày
97 5 ngày
98 5 ngày

Miền Bắc

34 18 ngày
72 11 ngày
13 10 ngày
77 10 ngày
27 9 ngày
08 8 ngày
45 8 ngày
67 8 ngày
68 8 ngày
95 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

88 13 ngày
20 11 ngày
25 11 ngày
82 8 ngày
28 7 ngày
94 7 ngày
26 6 ngày
72 6 ngày
05 5 ngày
06 5 ngày
12 5 ngày
19 5 ngày
29 5 ngày
52 5 ngày
93 5 ngày