In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán Max3D, KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000698 Thứ tư, Ngày: 29/11/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(43)
060 547 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(41)
107 769 393 440 Giải Nhất
40Tr

(2)
Giải Nhì
210K

(55)
721 268 294 998 441 589 Giải Nhì
10Tr

(0)
Giải Ba
100K

(60)
407 816 383 517 520 137 667 071 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(33)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(396)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,513)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000697 Thứ hai, Ngày: 27/11/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(18)
785 326 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(60)
731 900 114 569 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(78)
927 778 163 849 794 885 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(103)
420 419 191 028 846 219 305 881 Giải Ba
5Tr

(4)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(30)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(553)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(4,646)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000696 Thứ sáu, Ngày: 24/11/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(20)
432 458 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(54)
053 729 259 405 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(59)
158 415 145 826 017 506 Giải Nhì
10Tr

(2)
Giải Ba
100K

(142)
352 409 607 538 746 671 225 656 Giải Ba
5Tr

(4)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(25)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(425)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,052)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000695 Thứ tư, Ngày: 22/11/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(127)
655 117 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(36)
380 461 759 111 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(58)
078 842 520 432 275 829 Giải Nhì
10Tr

(0)
Giải Ba
100K

(148)
039 510 371 629 487 099 098 383 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(25)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(307)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(2,650)

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

33 12 ngày
57 12 ngày
97 10 ngày
53 9 ngày
59 9 ngày
81 9 ngày
40 8 ngày
54 8 ngày
60 7 ngày

Miền Bắc

35 13 ngày
94 11 ngày
25 10 ngày
34 10 ngày
49 10 ngày
93 10 ngày
85 9 ngày
22 8 ngày
95 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

08 11 ngày
41 11 ngày
56 11 ngày
10 10 ngày
71 10 ngày
77 10 ngày
62 9 ngày
26 8 ngày
76 8 ngày