Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

Tìm với từ bắt đầu:
  • STT
  • Chiêm bao thấy

  • Con số giải mã

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

40 19 ngày
46 15 ngày
76 13 ngày
14 9 ngày
25 9 ngày
96 9 ngày
36 8 ngày
12 7 ngày
34 7 ngày
75 7 ngày

Miền Bắc

30 15 ngày
34 13 ngày
91 11 ngày
38 10 ngày
64 10 ngày
85 9 ngày
90 9 ngày
08 8 ngày
46 8 ngày
61 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 16 ngày
21 10 ngày
24 10 ngày
10 9 ngày
12 8 ngày
64 8 ngày
06 6 ngày
27 6 ngày
49 6 ngày

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp