Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Gia Lai, KQXS GL

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

93 11 ngày
90 9 ngày
60 8 ngày
81 8 ngày
32 7 ngày
34 7 ngày
78 7 ngày
14 6 ngày
61 6 ngày

Miền Bắc

14 14 ngày
29 14 ngày
50 13 ngày
97 12 ngày
08 11 ngày
48 10 ngày
75 10 ngày
19 9 ngày
13 8 ngày
35 8 ngày
66 8 ngày
74 8 ngày
99 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

85 17 ngày
83 11 ngày
92 9 ngày
13 8 ngày
14 7 ngày
30 7 ngày
31 7 ngày
37 7 ngày
59 7 ngày
89 7 ngày